OORZAKEN STRESS EN BURN-OUT

OORZAKEN STRESS EN BURN-OUT


Verschillende oorzaken spelen een rol bij het ontstaan van een burn-out. Wij maken hier een driedeling in werk gerelateerde factoren, persoonlijke of psychische factoren en maatschappelijke factoren. Samen spelen deze oorzaken in meer of mindere mate een rol bij het ontstaan van een burn-out. Burn-out komt veel voor bij mensen, die jarenlang onder grote druk leven (van werk en/of privé, maatschappij), en die steeds over hun grenzen gaan door bijvoorbeeld perfectionisme of onzekerheid (persoonlijke kenmerken) en daarbij de signalen van hun lichaam negeren. Al deze tekenen van een burn-out worden niet (tijdig) herkend.


BURN-OUT EN WERKEN

Een belangrijke reden voor het ontstaan van stress en burn-out is een steeds toenemende en langdurige werkdruk, waarbij er geen tijd meer is voor ontspanning. Hierbij speelt ook een rol, dat werk en privé steeds meer door elkaar gaat lopen door o.a. “het nieuwe werken” en alle nieuwe technologieën. Het werk gaat ’s avonds en in het weekend gewoon door. Een gevoel van oneerlijke beloning, niet alleen in geld maar ook in waardering, kan ook stress en burn-out veroorzaken. Evenals een slechte sfeer of gepest worden op het werk.


BURN-OUT EN PERSOONLIJKE KENMERKEN

Bepaalde karaktereigenschappen dragen ook bij aan het ontstaan van stress en burn-out. Perfectionisme (het moet altijd beter), onzekerheid (kan ik dit wel?) en pleasen (het een ander naar de zin willen maken) kunnen leiden tot stress en burn-out. Ook ambitie en de voortdurende prestatiedrang, waardoor je steeds meer en steeds beter wil kunnen een rol spelen. Door al deze factoren moet het altijd beter van je zelf en is het erg moeilijk om je grenzen te bewaken.


BURN-OUT EN DE MAATSCHAPPIJ

In onze huidige maatschappij is het vanzelfsprekend, dat zowel mannen als vrouwen carrière maken en dit combineren met een gezin. Dit betekent, dat er (te) veel ballen in de lucht moeten worden gehouden, wat kan leiden tot stress en burn-out. Daarbij heeft de crisis in de afgelopen jaren geleid tot hogere werkloosheid, waardoor er continue toenemende druk op inkomen is ontstaan. Ook willen wij alles tegelijk: reizen, werken, onszelf ontwikkelen, de kinderen op allerlei sporten en clubjes. Dit alles zorgt voor stress en kan leiden tot een burn-out.


BURN-OUT SOCIAL MEDIA

De invloed van social media wordt steeds belangrijker bij het ontstaan van een burn-out. Er is nooit meer een moment zonder prikkels en zonder informatie. Nooit meer een moment even niets! Daarom kan ons brein het sein niet krijgen dat het mag ontspannen. Zo hoopt stress zich op en loopt de spreekwoordelijke emmer eerder over dan vroeger. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd waarop je een burn-out krijgt steeds lager.


HEB IK EEN BURN-OUT ?


Bij een burn-out is er sprake van sterke heftige lichamelijke, emotionele en psychische klachten. De gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond maar ook de andere klachten kunnen zeer hevig zijn. Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende klachten. Soms gaat het ook om klachten die in eerste instantie niet zo snel gekoppeld worden aan een burn-out.


NIEUWSGIERIG HOEVEEL STRESS JIJ HEBT?

Doe in 5 minuten de stresstest en kijk hoe jij scoort.